بایگانی دی ۱۷, ۱۳۹۹

هجدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۸)” با موضوع “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟” برگزار شد

هجدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟“ برگزار

ادامه مطلب