بایگانی آذر ۲, ۱۳۹۹

برگزاری پانزدهمین لایو آموزشی (۱۵) با عنوان “قطب نمای آموزش” با موضوع “شیوه نگارش نتایج و پیشنهادات در پژوهش دانشگاهی”

برگزاری پانزدهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۵) با موضوع شیوه نگارش نتایج و پیشنهادات در پژوهش دانشگاهی در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری

ادامه مطلب