بایگانی مهر ۱۸, ۱۳۹۹

دوازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش”انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “اعتبار در پژوهش های کیفی” برگزار شد.

دوازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب

یازدهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “بایسته‌هایی در نگارش تعاریف مفهومی و عملیاتی، اهمیت و ضرورت پژوهش” برگزار شد.

یازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب