بایگانی شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

برگزاری نهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۹)” با موضوع “مشاهده در پژوهش های دانشگاهی”

برگزاری نهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۹)” با موضوع “مشاهده در پژوهش های دانشگاهی” در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی

ادامه مطلب