بایگانی اکتبر 28, 2017

نام‌نویسی گروهی- دانشجویی 15 نفر به بالا

با توجه به درخواست‌های زیاد دانشجویان، برای استفاده از نام‌نویسی گروهی دانشجویی به آگاهی می‌رساند که کنگره با تصویب هئیت‌مدیره برای این دسته 33% تخفیف دیگر قائل و مبلغ 200.000 ریال برای این نوع حق اشتراک تعیین کرد.

ادامه مطلب