بایگانی مهر ۳۰, ۱۳۹۶

نهمین نشست ژورنال کلاب انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان «رویکردهای پژوهشی درحوزه بازیابی اطلاعات (۲)» برگزار شد

رویکردهای پژوهشی درحوزه بازیابی اطلاعات (۲)» روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ در محل گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه تبریز برگزارشد.

ادامه مطلب