بایگانی مهر ۱۵, ۱۳۹۶

هشتمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود

به همت اداره کل آموزش و پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و به منظور معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه های علم اطلاعات و دانش شناسی ، علوم آرشیوی و اسنادی و ایران شناسی ، اسلام شناسی ،اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، از سال ۱۳۸۹ حرکتی نو را با عنوان «جشنواره هفته پژوهش» آغاز کرده و تاکنون، ۷ دوره از این جشنواره برگزار شده است.

ادامه مطلب