بایگانی اکتبر 9, 2016

جشنواره پژوهش سازمان اسناد وكتابخانه ملي

بهمنظور معرفي دستاوردهاي علمي و پژوهشي در حوزههاي علم اطلاعات و دانش شناسي، علوم آرشيوي و اسنادي و ايران شناسي ، اسلام شناسي اداره كل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ، از سال 1389، حركتي نو را با عنوان «جشنواره هفته پژوهش» آغاز كرده است. تاکنون، شش دوره از اين جشنواره برگزار شده است. امسال نيز همانند سال هاي گذشته جشنواره هفته پژوهش به منظور گزينش و تقدير از موارد زير برگزار شود:

ادامه مطلب