بایگانی مرداد ۲۸, ۱۳۹۵

نخستین ژورنال کلاب انجمن با موضوع رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع یابی

از سلسله نشست های ژورنال کلاب کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع یابی

مقاله های موردنظر برای طرح در نشست مردادماه عبارتند از:
ادامه مطلب