بایگانی اسفند ۲۰, ۱۳۹۲

دبیر کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی انجمن کتابداری ارزیاب نمونه بهره‌وری صنعت و معدن کشور شد

فرامرز مسعودی عضو هیات مدیره و دبیر کمیته برنامه‌ریزی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در دومین همایش بهره‌وری صنعت و معدن کشور به عنوان

ادامه مطلب