بایگانی اسفند ۴, ۱۳۹۲

نخستین همایش تعالی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

تقدیر از اهتمام‌کنندگان به تعالی در حوزه آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی

انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در نخستین همایش تعالی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران، از گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری و اطلاع‌رسانی) که اهتمام ویژه به امر کیفیت و تعالی در آموزش داشته‌اند تقدیر به عمل می‌آورد.

ادامه مطلب