بایگانی آذر ۲۳, ۱۳۹۲

ارائه خدمات مشاوره‌ای انجمن به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دفتر تجاری‌سازی و همکاری‌های دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با دعوت از دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، از ایشان خواست تا تجربیات انجمن در زمینه مدل‌های ارزیابی را با همکاران این دفتر به اشتراک گذارد.

ادامه مطلب