بایگانی تیر ۲۹, ۱۳۹۲

رسیدگی نظام‌مند به مسائل کتابخانه‌ها و کتابداران در انجمن

بر اساس مصوبات انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در دوره پنجم، “کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی” انجمن وظیفه بررسی وضعیت کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوها و کتابداران و متخصصان شاغل در آن ها را به عهده دارد. این کمیته قرار است با دریافت، گردآوری، تحلیل و جمع بندی مسائل و مشکلات کتابخانه ها و کتابداران، راه حل های ممکن را جستجو و برای تصویب و اجرا در اختیار هیئت مدیره انجمن و یا کمیته های ذیربط دیگر قرار دهد. در خلال یک ماه گذشته تلاش کمیته یاد شده مصروف آن بوده تا به عنوان نخستین گام سیاهه‌ای از مسائل و مشکلات مبتلابه کتابخانه‌ها و کتابداران را تهیه، دسته‌بندی و اولویت‌گذاری نموده تا از این طریق زمینه بررسی و تحلیل نظام‌مند مسائل و یافتن راه‌حل‌های ممکن و مناسب را با همفکری و مشارکت همه صاحبنظران، کارشناسان و حرفه‌مندان رشته فرآهم آورد. به همین مناسبت از همه همکاران محترم اعم از اعضای انجمن و غیر اعضا درخواست می شود با ارسال نظرهای خود به کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی از طریق نشانی پست الکترونیکی زیر (فرامرز مسعودی دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی)، انجمن را در پیگیری و حل مشکلات موجود و بهبود وضعیت یاری رسانند.

ادامه مطلب