بایگانی جولای 20, 2013

رسيدگي نظام‌مند به مسائل كتابخانه‌ها و كتابداران در انجمن

بر اساس مصوبات انجمن علمي کتابداری و اطلاع‌رسانی ايران در دوره پنجم، “کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی” انجمن وظیفه بررسی وضعیت کتابخانه ها، مراکز اسناد و آرشیوها و کتابداران و متخصصان شاغل در آن ها را به عهده دارد. این کمیته قرار است با دریافت، گردآوری، تحلیل و جمع بندی مسائل و مشکلات کتابخانه ها و کتابداران، راه حل های ممکن را جستجو و برای تصویب و اجرا در اختیار هیئت مدیره انجمن و یا کمیته های ذیربط دیگر قرار دهد. در خلال يك ماه گذشته تلاش کمیته یاد شده مصروف آن بوده تا به عنوان نخستين گام سیاهه‌ای از مسائل و مشکلات مبتلابه كتابخانه‌ها و كتابداران را تهیه، دسته‌بندی و اولویت‌گذاري نموده تا از اين طريق زمينه بررسي و تحليل نظام‌مند مسائل و يافتن راه‌حل‌هاي ممكن و مناسب را با همفکری و مشاركت همه صاحبنظران، كارشناسان و حرفه‌مندان رشته فرآهم آورد. به همين مناسبت از همه همکاران محترم اعم از اعضاي انجمن و غیر اعضا درخواست می شود با ارسال نظرهای خود به کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی از طريق نشاني پست الكترونيكي زير (فرامرز مسعودي دبير كميته برنامه‌ريزي و ارزشيابي)، انجمن را در پیگیری و حل مشکلات موجود و بهبود وضعیت یاری رسانند.

ادامه مطلب