بایگانی دسامبر 8, 2012

برگزاري كارگاه آموزشي چگونه پایان‌نامه‌ای قابل دفاع و ارزشمند تدوین کنیم

به اطلاع كليه دانشجويان و محققان ميرساند انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، در صدد برگزاري كارگاه هاي آموزشي با عنوان چگونه پایان‌نامه‌ای قابل دفاع و ارزشمند تدوین کنیم:ملاحظات نظری و عملی در اجرا و ارائه پایان‌نامه مي باشد.

ادامه مطلب