بایگانی تیر ۲۰, ۱۳۹۱

برگزاری همایش تخصصی اقتصاد کتابخانه‌ها

انجمن علمی کتابداری ایران، درصدد برگزاری همایش تخصصی اقتصاد کتابخانه ها توسط اساتید محترم

آقای فرامرز مسعودی در حوزه زنجیره تامین در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

آقای سید ابراهیم عمرانی، در حوزه اقتصاد منابع الکترونیکی

ادامه مطلب