بایگانی تیر ۱۴, ۱۳۹۱

فراخوان طراحی بروشور انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

انجمن کتابداری از کلیه علاقه مندان دعوت بعمل می‌آورد تا در مسابقه طراحی بروشور رسمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شرکت نموده و طرحها و ایده های خود را به انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ارسال نمایند.

ادامه مطلب