بایگانی خرداد ۲۶, ۱۳۹۱

نتایج نهایی نظرسنجی نام رشته

نتایج نهایی نظرسنجی مربوط به نام رشته به شرح زیر اعلام می‌گردد:

شایان ذکر است اولین رای در این نظرسنجی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه و آخرین رای نیز در ۲۶ خرداد ماه ثبت شده و مدت نظرسنجی یک ماه بوده است.

ادامه مطلب