بایگانی شهریور ۳۰, ۷۷۵

نشریه‌های پشتیبانی شده

[toggle_box] [toggle_item icon=”” title=’پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات’][list type=”arrow” color=”#6B82A2″] پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک

ادامه مطلب

نشریه‌های علمی و دانشجویی

[toggle_box] [toggle_item icon=”” title=’فصلنامه پیک کتابداری -دانشگاه الزهرا(س) ‘][list type=”arrow” color=”#6B82A2″] نشریه پیک کتابداری از سال ۱۳۸۰ به صورت فصلنامه چاپی منتشر می شود. تا

ادامه مطلب