سومین نشست تخصصی (لایو) انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با موضوع «کسب و کارهای داده‌محور» برگزار خواهد شد

در این نشست مهمانان مباحث خود را با عناوین زیر ارائه می‌دهند:

مدل‌های کسب و کارهای داده‌محور/ دکتر مصطفی امینی (مشاور توسعه کسب و کار دیجیتال)

اهداف و مأموریت‌های مرکز تخصصی نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده‌محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران/ دکتر مظفر پاسدار شیرازی (معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

 

مجری-کارشناس این نشست دکتر محمد زره‌ساز عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و مسئول کمیته پژوهش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران خواهد بود.

آخرین اخبار