بایگانی کنفرانس کتابخانه‌های دیجیتال

ارائه تجربیات ملی در کنفرانس ملی کتابخانه‌های دیجتالی

طبق تصویب کمیته دائمی، قرار شد از اشخاص حقوقی برای ارائه گزارش تجربیات خود در زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از کتابخانه‌ دیجیتالی دعوت شد. علاوه بر روال معمول کنفرانس‌های علمی در بیان نتایج پژوهش‌های انجام شده در قالب مقاله‌های علمی، کنفرانس کتابخانه‌های دیجیتالی در صدد است بستری را فراهم کند که در آن مخاطبان از تجربه‌های عملی بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب