بایگانی نشست‌ها

اولین نشست باشگاه اطلاعات سبز در پانزده آبان برگزار می‌شود

اولین نشست از مجموعه برنامه های باشگاه اطلاعات سبز با عنوان “انسان جزئی از طبیعت” با یک سخنرانی با عنوان ” صلح با طبیعت” و یک برنامه جنبی در ۱۵ آبان آغاز و با کارگاهی با عنوان “آشنایی با شیوه های زندگی سبز” در روز پنجشنبه ۱۸ آبان و یک گردش زیست محیطی در یکی از روستاهای کوهستانی البرز مرکزی در روز جمعه ۱۹ آبان ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب

در نقشه جامع علمی هیچ صحبتی از کتاب و کتابخانه و کتابداری نشده است

به گزارش لیزنا، نشست «جایگاه کتابداری و اطلاع رسانی در نقشه جامع علمی کشور»، روز دوشنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه در سالن ۸۰ نفره کتابخانه ملی ایران با بخش سرود ملی ایران و قرائت آیاتی چند از قرآن کریم رسمیت یافت.

ادامه مطلب

نخستین نشست انجمن کتابداری با گروه‌های آموزشی

اولین نشست مشترک مدیران گروههای کتابداری و اطلاع رسانی کشور، کمیته کتابداری و اطلاع رسانی شورای برنامه ریزی  وزارت علوم و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران  امروز سه شنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۴ در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب