بایگانی بزرگداشت

بزرگداشت دکتر عباس حری در مجمع عمومی انجمن

بزرگداشت دکتر عباس حری در مجمع عمومی سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران روز چهارشنبه ۱۰/۲/۱۳۹۳ از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۸ در تالار اجتماعات کتابخانه ملک برگزار می گردد.

ادامه مطلب