چاپ کردن این صفحه

اولين كنفرانس ملي مديريت منابع اطلاعاتي وب

06 تیر 1391 نویسنده :  

گسترش روزافزون اطلاعات در شبكة اينترنت و سادگي بارگذاري انواع داده‌ها بر وب، جهان را با شكل جديدي از توليد، انتشار و مصرف اطلاعات مواجه كرده است. تغيير جايگاه آحاد جامعه از مصرف‌كنندة صرف اطلاعات به مولّد و ناشر اطلاعات و فارغ از سازوكارهاي مرسوم، سبب ساز روابطي جديد در عرصة ارتباطات اجتماعي و فرهنگ شده است. از سويی حجم داده‌ها و چرخة عمر اطلاعات موجود در وب موجب شده كه «حفظ»، «ذخيره‌سازي»، «امنيت»، «پالايش» و «اشاعة» آنها در زمرة مسائل پژوهشي مطرح در حوزه‌هاي علمي و نيز تحقيق و توسعة شركتها قرار گيرد و از ديگر سو حفظ و دسترسي پايدار به اطلاعات موجود در محيط وب، كه خود جزئي از ميراث فكري ملتها محسوب مي‌شود، دغدغة سازمانهاي متولي حفظ و اشاعة ميراث فكري ملّي، به ويژه كتابخانه‌هاي ملّي است.

 

با توجه به نكات فوق سازمان اسناد و كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران و انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني درصددند با پشتیبانی مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و فنّاورانه و نيز سازمانها و شركتهاي مرتبط، نخستين كنفرانس ملّي مديريت منابع اطلاعاتي وب را در بهمن ماه سال 1391 برگزار كنند.

هدف اصلي اين كنفرانس تبادل آرا و نظريات علمي پژوهشگران اين عرصه در جهت ايجاد هم‌افزايي ملّي براي مديريت بهينة اطلاعات وب و به ويژه رسيدن به چارچوبي مناسب براي ايجاد آرشيو ملّي وب در كشور است.

 

مهمترين موضوعهاي كنفرانس به شرح زير است:

الف- شناسايي منابع اطلاعاتي در وب

ب- گردآوري، پالايش و ذخيره‌سازي منابع اطلاعاتي وب

ج- سازماندهي منابع اطلاعاتي وب

د- دسترسي پايدار به منابع اطلاعاتي وب

اين موضوعها از وجوه مختلف زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

— مسائل فنّاورانه شامل:

-         الگوريتمهاي جويش اطلاعات

-         ايجاد و مديريت آرشيو اطلاعات وب

-         فنّاوري ذخيره‌سازي، بازيابي و نمايش اطلاعات در وب

-         روشهاي مختلف ساختاركاوي، پيوندكاوي، محتواكاوي در وب

-         وب معنايي

-         داده‌كاوي و تحليل اطلاعات در وب و آرشيو وب

-         الگوريتمهاي امن بازيابي و ذخيرة اطلاعات

-         روشهاي تشابه‌سنجي اطلاعات در وب (متن، صوت، تصوير، ويديو)

-         مراكز دادة وب و آرشيوسازي اطلاعات

-         امنيت داده و شبكه در وب

-         مسائل هستان‌نگاري و اصطلاح‌شناسي در وب

-         استانداردهاي فني در ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات وب

-         استانداردهاي مديريت اطلاعات در آرشيو

— مسائل حقوقي و مديريتي شامل:

-         تقسيم كار و نگاشت نهادي در مديريت منابع اطلاعاتي وب

-         نظام‌ها و سياست مديريت اطلاعات در وب

-         نظام ملّي مديريت آرشيو وب در ايران

-         مقررات حاكم بر توليد و اشاعة اطلاعات بر وب

-         پروتكلهاي حقوقي ذخيره‌سازي و اشاعة اطلاعات در وب

-         آرشيو ملّي وب و واسپاري منابع اطلاعاتي وب

-         حق مالكيت فكري در وب

— مسائل اجتماعي و فرهنگي شامل:

-         مخاطبان منابع اطلاعاتي وب

-         نمودها و رسانه‌هاي مختلف اطلاعاتي در وب

-         رفتارشناسي مخاطبان در شبكة وب

-         آثار فرهنگي رسانه‌‌ها و چندرسانه‌ايهاي وبي

-         وب شخصي و وب عمومي

-         شبكه هاي اجتماعي

-         كاربردهاي آرشيو وب در پژوهش

— مسائل اقتصادي و مالي شامل:

-         روشهاي بهينه‌سازي اقتصادي گردآوري و ذخيره‌سازي منابع اطلاعاتي وب

-         سازوكار مناسب مالي براي مديريت منابع اطلاعاتي وب

-         ديدگاههاي اقتصادي در آرشيو ملّي وب

 

— تجارب جهاني شامل:

-         تجربه‌هاي بين‌المللي در ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات وب

-         نهادهاي ملي و بين‌المللي متولّي ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات وب

-         وب شخصي، وب ملّي و وب بين‌المللي

-         تجربه‌هاي موفق در آرشيوسازي ملّي وب در جهان

— مسائل بومي شامل:

-         پيچيدگي زبان و خط فارسي در وب

-         مسائل فنّاورانة ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات فارسي در وب

-         مقررات حقوقي و مالكيت فكري اطلاعات وب در ايران

-         مسائل پالايش و امنيت اطلاعات وبي در ايران

-         سازوكار مديريتي مناسب براي مديريت منابع اطلاعاتي وب در ايران

-         رسانه‌هاي وبي و فرهنگ اسلامي- ايراني

-         چالشهاي فرهنگي در استفاده از منابع اطلاعاتي وب در ايران

-         كتابخانه‌ها و آرشيو اطلاعات وب

-         كتابخانة ملّي و آرشيو ملّي وب

-         توانمنديهاي نهادهاي ايراني در مديريت منابع اطلاعاتي وب

-         پژوهش و آموزش در حوزة مديريت منابع اطلاعاتي وب در ايران

— تاريخهاي ويژه

ارسال مقالة كامل                                 تا تاريخ                    دوشنبه                   1/8/1391

بررسي و اعلام پذيرش مقالات                 تا تاريخ                    دوشنبه                 27/9/1391

دريافت نسخة نهايي مقالات                    تا تاريخ                    دوشنبه                11/10/1391

نامنويسي                                            تا تاريخ                    دوشنبه                11/10/1391

برگزاری                                                                                                             بهمن 1391

— شرايط مقالات

1-     مقالات بايد مستخرج از فعاليت اصيل پژوهشي در يكي از زمينه‌هاي كنفرانس و دربرگيرندة نتايج تحقيقاتي نگارندگان باشد.

2-     پذيرش مقالات براساس نتايج داوري آنها صورت مي‌پذيرد.

3-     مقالات پذيرفته شدة نهايي در مقاله‌نامه كنفرانس (كاغذي و الكترونيكي) منتشر خواهد شد.

4-     چاپ مقالات پذيرفته شده منوط به نامنويسي و حضور دست‌كم يكي از نگارندگان آن در كنفرانس است.

— قالب ارسال مقاله

و يا از طريق رايانامة  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید به دبيرخانة كنفرانس ارسال كنند.

 

— ويژگيهاي كنفرانس

1-     مقالات برگزيدة كنفرانس (پس از تكميل و تدقيق موضوع) در نشريات علمي- پژوهشي زير چاپ خواهند شد:

الف- پژوهشنامة مديريت و پردازش اطلاعات

ب- نشرية فنّاوري اطلاعات

ج- سياست علم و فنّاوري

د- مطالعات كتابداري و علم اطلاعات

ه- مطالعات ملّيكتابداري و سازماندهي اطلاعات (فصلنامه کتاب)

 

2-     به مقاله‌هاي برتر كنفرانس، جوايز ارزشمندي اهدا مي‌شود.

— اطلاعات ارتباطي

نشاني دبيرخانه: تهران، بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی ایران، دبيرخانة نخستين كنفرانس ملّي مديريت منابع اطلاعاتی وب، صندوق پستي3693/ 15875

شماره تلفن:  81623396- 81623320

دورنگار: 88644097

رايانامه: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

وبگاه:   http://conferences.nlai.ir/index.php/CoWIRM

 

 

0 نظر 379 بازدید

آخرین مطالب از  ورود اطلاعات1

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…