کارگروه‌های تخصصی

 

کارگروه‎های تخصصی شامل گروه‌هایی از متخصصان در حوزه‌های موضوعی قلمرو علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند که توسط کارشناسان کمیته پژوهش و بر اساس مستندات علمی شناسائی و با آنها برای تعیین اولویت‌های پژوهشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران مکاتبه شده است. برخی از متخصصان به مکاتبه انجام شده پاسخ داده و اولویت‌های موردنظر خود را اعلام کردند که درسیاهه اولویت‌های پژوهشی قابل مشاهده است. برخی نیز به مکاتبه انجام شده پاسخی ندادند. اذعان می‌شود که سیاهه متخصصان معرفی شده، سیاهه کاملی نیست و ان‌شالله تلاش می‌شود به صورت مداوم این سیاهه تکمیل شود.

کارگروه‌های تخصصی تعیین شده برای تعیین اولویت‌های پژوهشی و اعضای آنها عبارتند از:

۱- حوزه رفتار اطلاعاتی

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر حمید رضا جمالی مهموئی

h.jamali@gmail.com

دکتر محمدرضا داورپناه

davarpanah@um.ac.ir

دکتر حسن بهزادی

hassanbehzadi@gmail.com

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران

mkamran@alzahra.ac.ir

دکتر فاطمه نوشین فرد

nooshinfard@srbiau.ac.ir

دکتر زاهد بیگدلی

bigdeli_zahed@yahoo.co.in

دکتر سیدمهدی حسینی

smahdihosseni@gmail.com

دکتر سعید رضائی شریف آبادی

srezaei@alzahra.ac.ir

دکتر مریم اسدی

maryasadi2008@gmail.com

دکتر عبدالرسول خسروی

khosravi@gmail.com

دکتر محمد زره‌ساز

mzerehsaz@gmail.com

 

۲- حوزه تعامل انسان با اطلاعات

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر رضا رجبعلی بگلو

reza.beglou@gmail.com

دکتر مهدی زاهدی

mehdizahedin@gmail.com

دکتر مریم ناخدا

mnakhoda@ut.ac.ir

دکتر زهرا ناصری

znaseri50@gmail.com

دکتر یعقوب نوروزی

ynorouzi@gmail.com

دکتر محسن نوکاریزی

nowkarzi@yahoo.com

دکتر جواد عباس پور

javad.abbaspour@gmail.com

دکتر اعظم صنعت جو

sanatjoo@gmail.com

دکتر موسی یمین‌فیروز

yaminfirooz@gmail.com

دکتر محمد زره‌ساز

mzerehsaz@gmail.com

 

۳- حوزه سواد اطلاعاتی

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر یزدان منصوریان

y.mansourian@gmail.com

دکتر مریم نظری

maryamnazari76@gmail.com

دکتر علی‌حسین قاسمی

tvahn@yahoo.com

دکتر مهری پریرخ

mparirokh@gmail.com

دکتر رحمان معرفت

rmarefat@gmail.com

دکتر حمید کشاورز

keshavarzsina@gmail.com

دکتر فاطمه فهیم‌نیا

fahimnia@ut.ac.ir

دکتر زهرا اباذری

abazari391@yahoo.com

دکتر نرگس خالقی

nkhaleghi87@gmail.com

مرضیه سیامک

msiamakm@gmail.com

دکتر مریم اسدی

maryasadi2008@gmail.com

دکتر حسن مقدس‌زاده

moghadas@ricest.ac.ir

دکتر حسن کیانی خوزستانی

hkiani2000@alzahra.ac.ir

 

۴- حوزه سازماندهی اطلاعات

پست الکترونیکی

نام و نام خانوادگی

دکتر رحمت الله فتاحی

fattahirahmat@gmail.com

دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی

zabedini@gmail.com

دکتر شعله ارسطوپور

arastoopoor@ricest.ac.ir

فاطمه پازوکی

pazooki.f@gmail.com

ملیحه دُرخوش

m.dorkhosh@gmail.com

دکتر سیدمهدی طاهری

taherismster@gmail.com

دکتر مرتضی کوکبی

kokabi80@yahoo.com

دکتر عاطفه شریف

atefehsharif@gmail.com

دکتر شیرین تعاونی

shirintaavoni@yahoo.com

دکتر سعیده اکبری داریان

sakbaridaryan@gmail.com

                                     طاهره یعقوب پور

taherehyaghoobpour@yahoo.com

سهیلا فعال

s-faal@nlai.ir

نرگس عزیزیان

nazizian2001@yahoo.ca

دکتر مهدی خادمیان

Mahdik55@gmail.com

محبوبه قربانی

mahghorbani1353@gmail.com

دکتر زینب پاپی

zeinab_papi12@yahoo.com

الناز مرادی

 elnaz_moradi82@yahoo.com

معصومه نیک نیا

massoomeh.niknia@gmail.com

دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی

beheshti@irandoc.ac.ir

زهرا دهسرائی

dehsaraie@irandoc.ac.ir

دکتر زویا آبام

zoya.abam@gmail.com

دکتر نرگس نشاط

narges_neshat@yahoo.com 

دکتر رویا برادر

rbaradar@alzahra.ac.ir 

دکتر مهشید التماسی

eltemasi@ut.ac.ir

دکتر فریبرز خسروی

fkh55@yahoo.com

ابراهیم عمرانی

emraniebs@gmail.com

دکتر اکرم فتحیان

fathian2000@gmail.com

دکتر افشین موسوی چلک

Mousaviaf@gmail.com

سمانه نوذر

samaneh.nouzar@gmail.com

                                     دکتر زهرا شادمان

                                       کامران فانی

 

 

۵- حوزه علم‌سنجی

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر سعید اسدی

asadi.s@gmail.com

دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

h.jamali@gmail.com

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

noroozi.reza@gmail.com

دکتر مهسا نیکزاد

nikzad.mahsa@gmail.com

الهه حسینی

elahehosseini65@gmail.com

دکتر فریده عصاره

osareh.f@gmail.com

دکتر جعفر مهراد

jafar.mehrad2010@gmail.com

دکتر علیرضا نوروزی

nouruzi@gmail.com

دکتر غلامرضا حیدری

ghrhaidari@gmail.com

دکتر حمز علی نورمحمدی

nourmohammadi.lis@gmail.com

دکتر مظفر چشمه سهرابی

sohrabi51@gmail.com

دکترمحمدرضا قانع

ghane@ricest.ac.ir 

دکتر رسول زوارقی

rasoolzavaraqi@gmail.com

دکتر محمدامین عرفان‌منش

amin.erfanmanesh@gmail.com

دکتر احسان محمدی

eh3anmohammadi@gmail.com

دکتر زهره زاهدی

zohrehzahedi@gmail.com

دکتر امیررضا اصنافی

aasnafi@gmail.com

دکتر فرامرز سهیلی

Fsohieli@gmail.com

دکتر سعیده ابراهیمی

sebrahimi.shirazu@gmail.com

 

۶- حوزه مدیریت اطلاعات و دانش

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

a_farajpahlou@yahoo.com

دکتر سمیه سادات آخشیک

somakhshik@gmail.com

دکتر رضا رجبعلی بگلو

reza.beglou@gmail.com

دکتر محمد حسن زاده

hasanzadeh@modares.ac.ir

دکتر فهیمه باب الحوائجی

fbabalhavaeji@gmail.com

دکتر سودابه نوذری

nozari.sudabeh@gmail.com

دکتر فاطمه زندیان

zandian@modares.ac.ir

دکتر فاطمه فهیم نیا

fahimnia@ut.ac.ir

دکتر اورانوس تاج الدینی

tajedini.o@gmail.com

دکتر زهرا اباذری

abazari391@yahoo.com

دکتر مهری پریرخ

mparirokh@gmail.com

گیتی حیدری

g.heydari@cbi.ir

جیران خوانساری

jkhansari@gmail.com

دکتر تورج ورعی

T_Varaee@iau-tnb.ac.ir

آناهیتا باواخانی

abavakhani@gmail.com

دکتر فاطمه نویدی

navidi121@yahoo.com

دکتر پیمان اخوان

Peyman_akv@yahoo.com

دکتر فائزه فرهودی

faezehfarhoodi2000@yahoo.com

دکتر زهره عباسی

zohre_abbassi@yahoo.com

دکتر حسن محمودی

hmahmoudi965@gmail.com

دکتر الهه روحی دل

erohi20@yahoo.com

دکتر بیژن عبداللهی

biabdollahi@yahoo.com

علیرضا نصرتی

az.nosrati@gmail.com

دکتر مجتبی کفاشان

kafashan@gmail.com

 

۷- حوزه بازیابی اطلاعات

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر داریوش علیمحمدی

Webliographer@gmail.com

دکتر نجلا حریری

nadjlahariri@gmail.com

دکتر نادر نقشینه

nnaghsh@ut.ac.ir

دکتر امیر غائبی

ghaebi@alzahra.ac.ir

دکتر رحمت الله فتاحی

fattahirahmat@gmail.com

دکتر حمید علیزاده

halizade@gmail.com

 

۸- حوزه کتابخانه دیجیتال

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر مهدی علیپور حافظی

meh.hafezi@gmail.com

مهندس مریم کراری

m_karari@yahoo.com

مهندس مهدی طاهامی

mehdi.tahami@gmail.com

دکتر سعیده اکبری داریان

sakbaridaryan@gmail.com

دکتر افسانه تیموری خانی

teymourikhani@gmail.com

دکتر زینب پاپی

zeinab_papi12@yahoo.com

دکتر زهرا حداد

zahra.haddad@gmail.com

دکتر امیر غائبی

ghaebi@alzahra.ac.ir

دکتر میترا صمیعی

samiei.mitra66@gmail.com

دکتر سیدمهدی طاهری

taherismster@gmail.com

دکتر یعقوب نوروزی

ynorouzi@gmail.com

 

۹- حوزه فناوری‌های کتابخانه‌ای

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

ابراهیم عمرانی

emrani@irandoc.ac.ir

مهندس رضا شهرابی

shahrabi5@yahoo.com 

مهندس مصطفی امینی

mostafa.amini@yahoo.com

دکتر معصومه آدینه

madineh@ut.ac.ir 

دکتر نادر نقشینه

nnaghsh@ut.ac.ir

دکتر امیر غائبی

ghaebi@alzahra.ac.ir

دکتر محمدحسین دیانی

daneshvarz85@gmail.com

مریم پاکدامن

m.pakdaman@gmail.com

دکتر شیما مرادی

hmoradi@gmail.com

 

۱۰- حوزه مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سیامک محبوب

daniz60101@gmail.com

دکتر مهدی شقاقی

mhd.shaghaghi@gmail.com

دکتر داریوش مطلبی

dariushmatlabi@yahoo.com

دکتر محمد خندان

mohammadkhandan@gmail.com

دکتر غلامرضا فدائی

ghfadaie@ut.ac.ir

دکتر ابراهیم افشار

ebafshar@gmail.com

دکتر نرگس نشاط

narges_neshat@yahoo.com

دکتر یزدان منصوریان

y.mansourian@gmail.com

امیر ریسمانباف

rismanbaf@gmail.com

دکتر غلامرضا حیدری

ghrhaidari@gmail.com

دکتر محمدرضا داورپناه

davarpanah@um.ac.ir

 

۱۱- حوزه مدیریت مجموعه و خدمات کتابخانه‌ای

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

فرامرز مسعودی

f_masoudi@yahoo.com

مهرناز خراسانچی

khorasanchim@yahoo.com

دکتر میترا صمیعی

samiei.mitra66@gmail.com

فرناز محمدی

f-mohammadi@nlai.ir

دکتر اعظم نجفقلی نژاد

Najafgholinezhad_a@yahoo.com

دکتر حسن کیانی خوزستانی

hkiani2000@alzahra.ac.ir

دکتر محمدحسین دیانی

daneshvarz85@gmail.com

دکتر نصرت ریاحی‌نیا

sara_purriahi@yahoo.com

دکتر احمد شعبانی

shabania@edu.ui.ac.ir

سیدکاظم حافظیان رضوی

khafezian@gmail.com

دکتر فریبرز خسروی

fkh55@yahoo.com

امیر ریسمانباف

rismanbaf@gmail.com

دکتر مریم ناخدا

mnakhoda@ut.ac.ir

دکتر ابراهیم افشار

ebafshar@gmail.com

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

ali.isfandyari@gmail.com

عباس رجبی

abrajabi@gmail.com

 

۱۲- حوزه آرشیو

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر سعید رضایی شریف آبادی

srezaei@alzahra.ac.ir

دکتر غلامرضا عزیزی

greazizi@gmail.com

بهناز زرین کلکی

zarinkalki@yahoo.com

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

ahassanabady1@yahoo.com

دکتر امیررضا اصنافی

aasnafi@gmail.com

۱۳- حوزه منابع خطی

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

دکتر رضا خانی پور

         r-khanipour@nlai.ir

دکتر احسان اله شکراللهی

     ehsanollahs@gmail.com

دکتر علی صادق زاده

Sadeghzadeh3832@yahoo.com

دکتر حبیب اله عظیمی

                     Azimi@nlai.ir

دکتر سوسن اصیلی

                         asili@ut.ac.ir

دکتر فریبا افکاری

            fafkari2000@yahoo.com

محمد حسن نوری نیا 

دکتر رسول جعفریان

                   jafarianras@ut.ac.ir

سید صادق حسینی اشکوری

                 zakhair@hotmail.com

سید محمد رضا فاضل هاشمی 

محمد وفادار مرادی 

 

دکتر مهدی محمدی

Mahdi.mohammadi203@gmail.com

دکتر عبدالحسین طالعی

               a_taleie20@yahoo.com

آخرین اخبار