کارگاه آموزشی از پردازش ابری تا کتابخانه ابری

 

مدرسان: وفا قبادپور، افسون ثابت پور

مکان: اتاق آموزش کتابخانه ملی

زمان: چهارشنبه، ۲۴خرداد ۱۳۹۱

زمان برگزاری این کارگاه به دلیل درخواست علاقه مندان از ۱۷ خرداد به ۲۴ خرداد انتقال یافت.

 

آخرین اخبار