کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند نگارش و انتشار مقاله‌های علمی فارسی در ایران برگزار شد

 

این کارگاه با سخنرانی آقای حسن عباسپور رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران_ شاخه گیلان آغاز شد. با توجه به تعاملی بودن ماهیت کارگاه و علیرغم وجود شرکت کنندگان بسیار، امکان بحث و تبادل اندیشه در رابطه با مباحث مطرح شده فراهم شد و در هر سه بخش از کارگاه آموزشی، زمانی به پرسش، پاسخ و انجام تمرینهای مرتبط نیز اختصاص یافته بود.

 

در این کارگاه دکتر مرادی در پنج گام به اصول مهم نگارش علمی پرداخت. در بخش ابتدایی، ضمن مطرح نمودن عوامل پیش نیاز برای نوشتن، جایگاه مقاله پژوهشی در تولید و نشر دانش را تبیین نمودند. در بخش دوم، نگارش مقاله ­های علمی به زبان فارسی مورد بحث قرار گرفت و به انواع مقاله در ایران و جهان و نیز ساختارهای یک مقاله پژوهشی پرداخته شد. در این بخش ضمن بررسی کلی آسیب شناسی پژوهش در ایران، روش انتخاب موضوع و ویژگی های یک موضوع خوب(hot topic)، تعیین عنوان، ساختار بیان مسئله و روش های تهیه پیشینه به تفکیک توضیح داده شد. بخش ضرورت و نوآوری در پژوهش، تهیه منابع و مدیریت آن، نگارش اولیه متن، انتخاب کلیدواژه ها، اصول چکیده نویسی و کارهای آماری پژوهش نیز از دیگر مباحث بخش نگارش مقاله های علمی بود. در بخش سوم، معیارهای ارزیابی مقاله توسط نویسنده بررسی شد. توجه به اخلاق پژوهشی و معیارهای ارزیابی مقاله های علمی از دید ناشران معتبر علمی در ایران از بارزترین مباحث مطرح شده در بخش چهارم بودند. در بخش چهارم، ارسال مقاله برای نشریات و آسیب شناسی انتشار مقاله در ایران از دیدگاه نویسندگان و دست اندرکاران نشر علمی در ایران مورد بحث قرار گرفت و بخش پایانی نیز به “چگونه پژوهشگر شدن و تداوم نوشتن علمی” اختصاص یافت. این کارگاه آموزشی با هدیه عبارت طلایی«بخوانید، بیندیشید و بنویسید» توسط مدرس به شرکت کنندگان پایان یافت.

 

گفتنی است ۱۷۸ نفر در طی این دو روز در کارگاه آموزشی شرکت نمودند

 

 

 

 

آخرین اخبار