کارگاه‌ها

فهرست کارگاهها

چگونه یک مقاله کتابسنجی برای مجلات معتبر بین‌المللی بنویسیم؟

۲۲ آبان ۱۳۹۹
دکتر محمد کریم صابری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه

ترسیم نقشه علم یا نگاشت علم با استفاده از نرم‌افزار pajek

۱۵ آبان ۱۳۹۹
ساجده عابدی
کارشناس ارشد پژوهشی گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نگارش و انتشار مقالات علمی برای نشریات بین‌المللی

۲۴ مهر ۱۳۹۹
دکتر علیرضا اسفندیاری
استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مرور سیستماتیک (نظامند)

۲۰ مهر ۱۳۹۹
دکتر رویا پورنقی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

آینده پژوهی

۵ مهر الی ۱۰ مهر

تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA (عملی)

۱۰ مهر ۱۳۹۹
دکتر رضا رجبعلی بگلو
عضو هیات علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)

چگونه آینده علم اطلاعات و دانش‌شناسی را ترسیم کنیم؟

۳ مهر ۱۳۹۹
دکتر رضا ملکی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA (تئوری)

۳ مهر ۱۳۹۹
دکتر رضا رجبعلی بگلو
عضو هیات علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)

مهارت های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا

۲۷ شهریور ۱۳۹۹
دکتر محمد زره‌ساز
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و مسئول کمیته پژوهش و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران

آخرین اخبار