وبینار استانداردهای حفاظت و نگهداری در کتابخانه های دیجیتالی برگزار شد

در این دوره، مباحثی همچون مفاهیم پایه استاندارد و استاندارد سازی، مراحل تدوین استاندارد در ایزو و سازمان ملی استاندارد، معرفی سازمان های بین المللی و ملی استاندارد، ذخیره سازی و حفاظت دیجیتالی، استانداردهای رقمی سازی منابع آنالوگ، استانداردهای قالب های ذخیره سازی، استاندارد حفاظت و گردش اطلاعات، استاندارد الگوی مرجع سامانه اطلاعاتی آرشیوی باز (OAIS)، استانداردهای فراداده ای حفاظت و غیره ارائه گردید. مدرس این دوره، دکتر میترا صمیعی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود و سی نفر در این دوره به صورت آنلاین شرکت کردند. مقرر شد گواهی شرکت در این دوره، پس از انجام تکالیف و پروژه های محول شده به افراد، به آنها ارائه گردد.

آخرین اخبار