نخستین نشست کمیته تخصصی سازمان‌دهی دانش برگزار شد

 این جلسه با حضور خانم­ها و آقایان: دهسرایی، یعقوب­پور، اسدی، عزیزیان، فعال، روحی­دل، خوانساری، قناتی، امامی، علیزاده، طالبی، دهدشتی، عمرانی، صادقیانی و عادلی برگزار شد.

هر یک از بزرگواران دیدگاه خود در رابطه با موضوع اصلی نشست را مطرح کردند و به تشریح دغدغه­های خود با توجه به مسئولیت، تخصص و شرایط شغلی خود پرداختند.

محورهای مطرح­‌شده توسط دوستان را می­توانم به موارد زیر خلاصه کنم:

– کمبود کیفیت موردانتظار در تدریس دروس سازماندهی در دانشگاه­ها

– کمبود همت و انگیزه شخصی کتابداران برای دانش­افزایی و اشتراک دانش

– نبود متخصصین سازماندهی در بسیاری از سازمان­ها

– نبود نظارت بر کار سازماندهی منابع

-دیدگاه مدیران

– عدم جذب نیروهای متخصص

– همکاری میان سازمان­ها در اشتراک دانش

– آموزش و بازآموزی در سازمانها

– نبود متخصصین سازماندهی در حوزه منابع غیرکتابی و نسخ خطی

– کمبود اشتراک دانش میان کتابداران یک سازمان

– کمبود انتقال دانش حرفه­مندان به دانشجویان

– عدم استفاده از حرفه­مندان در تدریس سازماندهی

– سیاست­های سازمانی ناقص برای اشتراک دانش میان حرفه­مندان

– نبود آشنایی کم کتابداران با دانش نرم­افزارهای کتابخانه­ای و بسترهای اطلاعاتی

 

در نهایت با اجماع حاضران در جلسه، عنوان فرعی نشست سازماندهی دانش در کنگره سوم، به صورت: ” ارتقاء سطح دانش و مهارت متخصصان سازماندهی منابع” تصویب شد.

در انتهای جلسه تقسیم­بندی کلی از مطالب مطرح شد که مباحث به اشتراک و ارتقاء دانش متخصصان سازماندهی دانش در کتابخانه ملی، کتابخانه­های سازمانی و دانشگاهی، کتابخانه­های تخصصی، متخصصین منابع غیرکتابی، خط مشی­ها و سیاست­های سازماندهی و … تقسیم شد. البته مطالب جزیی­تر نیز در کنار این مطالب مطرح هستند.

از تمامی اعضای محترم گروه خواهشمند است نسبت به مسائل مطرح­شده اظهار نظر فرمایند.

هدف آن است که به عامل انسانی به مثابه بخشی از فرایند سازماندهی دانش پرداخته شود. در واقع بر نقش یک متخصص آگاه و دارای دانش به­روز­شده در جهت غنای فرایند سازماندهی دانش صحه گذاشته شود.

آخرین اخبار