نامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حل مشکلات معیشتی کتابداران

آخرین اخبار