سرفصل جدید کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تصویب و ابلاغ شد

 این برنامه برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شوند؛ موسساتی که با اجازه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس قوانین تاسیس می‌شوند و موسسات آموزشی دیگر که مطابق قوانین خاص اداره می‌شوند لازم الاجرا می‌باشد. همچنین پذیرش در این رشته از طریق کنکور سراسری و به صورت متمرکز خواهد بود.

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی (Medical Library & Information Science)، رشته‌ای است که از اصول، فناوری و تکنیک­های مختلف به منظور فراهم­آوری، سازماندهی، دسترس­پذیر کردن و اشاعه اطلاعات مرتبط در عرصه‌های مختلف علوم پزشکی کمک می گیرد.

کارکرد دانش­‌آموختگان این رشته از قلمرو متعارف آموزش و پژوهش فراتر می‌رود و باتوجه به مأموریت وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت، اطلاعات تخصصی مورد نیاز تیم‌های بهداشت و درمان و نیز اطلاعات مرتبط با پیشگیری و درمان برای بیماران و اطرافیان آنان را عرضه می‌دارد.

امروزه در سطح کلان و نظر به حجم انبوه اطلاعات علمی و کاربردی تولیدشده در عرصه سلامت و اهمیت ارزیابی و انتخاب اطلاعات معتبر موثق، اهمیت این رشته و نقش فارغ‌التحصیلان آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

افزایش فزاینده حجم اطلاعات علمی- پژوهشی و کاربردی در حوزه بهداشت و درمان، پیشرفت‌های فناوری در حوزه اطلاعات و سلامت که فرصت‌های جدیدی را در پیش روی کتابخانه‌ها و کتابداران پزشکی قرار داده، کارآیی و اثربخشی دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در جایگاه‌های نوین آموزشی و پژوهشی (انتشارات علمی-پژوهشی، مراکز علم‌سنجی، مراکز پژوهش در آموزش، واحدهای آموزش و ترویج مهارت‌های سواد اطلاعاتی، عرصه‌های تلاقی اطلاعات و سلامت همچون بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمان و ترویج سلامت و …) و لزوم دسترسی و استفاده روزآمد اطلاعات باکیفیت و معتبر، ضرورت بازنگری در سرفصل‌های آموزشی این رشته را را مورد تاکید قرار می‌داد.

جایگاه شغلی دانش‌آموختگان این رشته را نیز می‌توان در کتابخانه‌ها و مراکزاطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی- پژوهشی، مراکز علم سنجی و وب سنجی دانشگاه، دفاتر و مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها، کتابخانه‌های عمومی و سایر کتابخانه‌های تخصصی، اشتغال در واحدهای کارآفرینی (شرکت‌های دانش بنیان) و حضور در معاونت‌ها و مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها در راستای ترجمان دانش تعریف نمود.

نگاهی اجمالی به واحدهای تعریف شده در سرفصل جدید مقطع کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی:

تعداد کل واحدهای درسی: دروس عمومی (۲۴ واحد)، دروس پایه (۱۹ واحد)، دروس تخصصی اجباری (۶۵ واحد)، دروس تخصصی اختیاری (۶ واحد)، کارآموزی در عرصه (۱۶ واحد)، جمع واحدها (۱۳۰ واحد)؛

در تدوین سرفصل جدید این مقطع – همسو با تغییرات فناورانه و نیازهای ویژه متخصصان حوزه سلامت- دروس زیر به سرفصل مذکور افزوده شدند:

مبانی آناتومی و فیزیولوژی ( ۳ واحد نظری)، اصطلاحات پزشکی ۱ (۲ واحد نظری)، اصطلاحات پزشکی ۲ (۲ واحد نظری)، مبانی اپیدمیولوژی (۲ واحد نظری)، تاریخ علوم پزشکی (۲ واحد نظری)، مقدمه‌ای بر فلسفه پزشکی (۲ واحد نظری)، جامعه شناسی اطلاعات (۲ واحد نظری، روانشناسی ارتباط موثر (۱ واحد نظری- ۱ واحد عملی)، مهارت‌های رایانه‌ای (۵/۰ واحد نظری ۵/۱ واحد عملی)، مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (۲ واحد نظری)، مبانی سازمان و نظام های خدمات سلامت (۲ واحد نظری)، مدیریت دانش سلامت (۲ واحد نظری)، مبانی روش تحقیق (۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، روش‌های مطالعه و یادگیری برای کتابداران و اطلاع‌رسانان (۵/۱ واحد نظری و ۵/۰ واحد عملی)، مشاوره اطلاعات سلامت (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)

سواد اطلاعات سلامت (۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، ساختمان داده و برنامه نویسی (۵/۱ واحد نظری و ۵/۰ واحد عملی)، اصول مجموعه سازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی (۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، مقدمه‌ای بر علم سنجی در نظام سلامت (۲ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، مهارت‌های اطلاع‌یابی و جستجوی اطلاعات (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، مراجع و بانک‌های اطلاعات تخصصی پزشکی ۱ (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، مراجع و بانک‌های اطلاعات تخصصی پزشکی ۲ (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، کتابدار بالینی (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، آمار مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، آمار پیشرفته در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، زبان تخصصی (۸ واحد نظری)، بازاریابی اطلاعات سلامت (۲ واحد نظری)، اصول نمایه‌سازی و چکیده‌سازی (۱ واحد نظری و ۱ واحد عملی)، سازماندهی دانش (۱۰ واحد نظری و عملی) ، طراحی و مدیریت صفحات وب کتابخانه‌های پزشکی (۵/۱ واحد نظری و ۵/۰ واحد عملی)، شبکه‌های کامپیوتری و پایگاه‌ داده (۵/۲ واحد نظری و ۵/۰ واحد عملی)

آخرین اخبار