به مناسبت چهارمين مجمع عمومي ادکا

 

در ايران نيز تحولات جديد ايجاب کرده که حرفه کتابداري و اطلاع رساني بتواندبا امکاناتي که در اختيار گرفته است تا حد زيادي به ارائه انواع خدمات به جامعه بپردازد. تحولات حرفه کتابداري و اطلاع رساني در ايران در ابعاد مختلف آموزشي، پژوهشي، علمي، همايشها، کارگاههاي آموزشي، انجمنهاي علمي و حرفه اي، مجلات، انتشارات، ناشران، کتابخانه ها و مراکز ملي اطلاع رساني، نرم افزارهاي کتابخانه اي و مواردي از اين قبيل بسيار گسترده و سودمند بوده است.

انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران بر پايه اهداف و وظايف خود و کوشش اعضاي هيئت مديره آن مي کوشد تا پويايي خوبي در حرفه کتابداري ايران به وجود بياورد. بدون ترديد، انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران، همچون ساير انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي در پاسخ به نيازهاي اعضاي اين حرفه، يعني كتابداران و اطلاع‌رسانان شاغل در انواع كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني، دانشجويان اين رشته و نيز اعضاي هيات علمي تاسيس شده است. به همين دليل، اين انجمن هدف‌هاي متنوع و در عين حال كلاني را براي فعاليت‌هاي خود در نظر گرفته است. اين هدف‌ها كه بر اساس مباني نظري حرفه كتابداري و اطلاع‌رساني شكل گرفته مسير حركت، برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي كميته‌ها و گروه‌هاي مختلف انجمن را تعيين مي‌كند. به طور كلي، هدف عمده انجمن ارتقاء جايگاه حرفه كتابداري و اطلاع‌رساني در جامعه و فراهم ساختن بستر مناسب براي رشد علمي و حرفه‌اي كتابداران و اطلاع‌رسانان و دست اندركاران اين رشته در سطح كشور مي‌باشد.

بديهي است تحقق هدف‌هاي انجمن مستلزم شناسايي راه‌ها و ابزارهاي مناسب مي‌باشد. وظيفه اصلي اعضاي انجمن و هيات مديره آن كمك به تحقق اين هدف‌ها از طريق فراهم ساختن فضاي مناسب براي فعاليت جمعي است.

انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران ، به مناسبت آغاز چهارمين سال فعاليت ادکا را در روز 5 آبان تبريک مي گويد. اين اتفاق مبارک، آنهم به همت دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي کشور، خبر از شکوفايي رشته کتابداري و اطلاع رساني و بر آمدن نسلي تازه مي دهد. نسلي که خستگي را نمي شناسد و دل به ارتقاء و پيشرفت حرفه خود دارد. انجمن بر خود فرض مي داند به دانشجويان تازه وارد حوزه کتابداري تبريک گفته و براي آنان در مسيري که در پيش گرفته اند، آرزوي موفقيت نمايد.

در پايان هيات مديره انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران، فرصت را مغتنم دانسته و ضمن عرض تبريک مجدد موفقيت روزافزون را از خداوند منان براي همکاران در ادکا و نيز براي کتابخانه ها و کتابداري ايران زمين، شکوفايي و سربلندي فزاينده اي را آرزو مي کند.

 

پيروز و موفق باشيد 

آخرین اخبار