برنامه زمان‌بندی سومین کنگره سالانه

برنامه نشست‌های تخصصی سومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات تنظیم  و در دسترس عموم قرار گرفت.

برنامه را از پیوست دریافت کنید.

برنامه‌ زمان‌بندی سومین کنگره

آخرین اخبار