آشنایی با مفاهیم و معرفی استانداردهای حفاظت و نگهداری در کتابخانه‌های دیجیتالی

سرفصل های آموزشی : مفاهیم پایه استاندارد و استاندارد سازی مراحل تدوین استاندارد در ایزو و سازمان ملی استاندارد معرفی سازمان های بین المللی و ملی استاندارد ذخیره سازی و حفاظت دیجیتالی استانداردهای رقمی سازی منابع آنالوگ استانداردهای قالب های ذخیره سازی استاندارد حفاظت و گردش اطلاعات استاندارد الگوی مرجع سامانه اطلاعاتی آرشیوی باز (OAIS) استانداردهای فراداده ای حفاظت فراداده حفاظت نظیر PREMIS ارتباط پرمیس با سایر استانداردهای فراداده ای استانداردهای شناسگرهای دائمی شناسه گر شی رقمی ( دی.اُ.آی )[۱] شماره استاندارد بین المللی آثار صوتی- تصویری (آیسان)[۲] استاندارد بین المللی کد اثر موسیقایی( آی.اس.دبلیو.سی)[۳] . شماره استاندارد بین المللی موسیقی (شابم)[۴] شناسگر استاندارد بین المللی مجموعه ( شابیم )

نام‌نویسی و کسب اطلاعات بیشتر: http://armook.ir/ilisair

آخرین اخبار