حوزه تخصصی
حوزه مدیریت اطلاعات و دانش (KIM)
حوزه تخصصی بازیابی اطلاعات
-
حوزه تخصصی تعامل انسان با اطلاعات
-
حوزه رفتار اطلاعاتی
-
حوزه سازماندهی اطلاعات
-
حوزه علم سنجی
-
حوزه فناوری‌های کتابخانه‌ای و کتابخانه دیجیتال
-
حوزه مدیریت اطلاعات و دانش
بررسی کمی و کیفی وضعیت انتشارات تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در کشور (KIM10-96)
حوزه مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات
-
حوزه مدیریت مجموعه و خدمات کتابخانه‌ای
-
حوزه سواد اطلاعاتی
-
حوزه منابع خطی
-
حوزه آرشیو
-
اولویت‌های پژوهشی مرتبط با انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
-

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…