چاپ کردن این صفحه

گزارش نخست کمیته تخصصی کتابخانه‌های تخصصی در سومین کنگره

04 شهریور 1396

کمیته تخصصی کتابخانه‌های تخصصی گزارش نخست را ارائه داد:

 

موضوع فرعی نشست: بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در سازمانها

 دو گروه تلگرامی گسترده و  محدود برای کمیته کتابخانه های تخصصی با هدف جذب  استادان،حرفه مندان و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی برای بیان دیدگاهها، انتقال تجارب و به اشتراک گذاری دانش در حوزه کتابخانه های تخصصی و در عین حال پیشنهاد موضوعی مناسب برای نشست کنگره سوم ایجاد شد. در این راستا بیش از ۲۳۰ متخصص عضو این گروه شدند .مسائل متعددی مطرح شد و پیشنهادات ارزشمندی نیز ارائه گردید. با جمع بندی نظرات و پیشنهادات ، مطالب و گزارشهایی تهیه و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید :

۱-- تهیه مطلبی در خصوص تعریف و اهداف کتابخانه های تخصصی و بررسی  موانع و مشکلات این  کتابخانه ها در ایران و نیز  بیان عملکرد کمیته کتابخانه های تخصصی قبلی   و تجدید ساختار کمیته فعلی کتابخانه های تخصصی و اهداف آن توسط دبیر نشست تحت عنوان :" نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در ایران" و انتشار آن در لیزنا؛

۲--تشویق و ترعیب اعضا با طرح سوالات متعدد برای مشارکت در مباحث مربوط بهمسائل کتابخانه های تخصصی و انتخاب موضوع برای نشست؛

۳-- برگزاری اولین جلسه کمیته کتابخانه های تخصصی و بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات کتابخانه ها ی تخصصی و پیشنهاد موضوعات متعدد برای نشست از سوی حاضران در جلسه
۴--اعلام موضوعات پیشنهادی در گروه و دریافت بازخورد اعضا برای رای گیری به منظور انتخاب موضوع مناسب برای نشست؛

۵-- تنظیم صورتجلسه و تهیه گزارش از اولین جلسه کمیته  و انتشار آن در لیزنا؛

۶-- به رای گذاشتن موضوعات پیشنهادی زیر در گروه  و دریافت نتایج حاصل برای بحث و بررسی در دومین جلسه کمیته؛

 • کارکرد کتابخانه های تخصصی در جامعه امروز تبیین و تحلیل وضعیت موجود و وضعیت مطلوب؛
 • نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در ایران و تقویت نگرش مدیریتی مدیران در ارتقای سطح کتابخانه ها در سازمان؛
 • بازنگری در نظام آموزشی رشته و تغییر سرفصل دروس در جهت تقویت مهارتهای حرفه ای و  تربیت کتابداران متخصص موضوعی؛
 • تغيير نقش كتابداران از ارائه دهنده صرف اطلاعات (تفكر پایپی) به کنشگران فعال در توليد/بازتوليد اطلاعات (تفکر پلتفرمی)؛
 • بررسی میزان کاربرد استانداردهای کتابخانه های تخصصی و بازنگری در استانداردها با توجه به تحولات پدید آمده؛
 • نقش کتابخانه های تخصصی در راهبری مدیریت دانش در سازمان‌ها؛
 • سازماندهی، نظارت، پایش و رتبه بندی کتابخانه های تخصصی به منظور تقویت جایگاه آن ها در سازمانها؛
 • تلاش در جهت ارائه خدمات خاص علاوه بر خدمات جاری و تقویت تعهد حرفه ای و ارتقاء منزلت شغلی؛
 • بازتعریف و تثبیت هویت و جایگاه کتابداران متخصص و کتابخانه های تخصصی؛


۷-- اعلام نتایج آرا پس از رای گیری با انتخاب موضوع ". نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در ایران و   تقویت نگرش مدیریتی مدیران  در ارتقای سطح کتابخانه ها در سازمانها" بعنوان موضوع اصلی نشست توسط اعضای گروه؛

۸-- برگزاری دومین جلسه کمبته کتابخانه های تخصصی مورخ ۲۵ مرداد ۹۶  جهت تصمیم گیری در خصوص تثبیت  موضوع  پیشنهادی  اعضای گروه برای نشست. و در نهایت انتخاب موضوع  "بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در سازمانها " به عنوان موضوع اصلی کنگره و همچنین تعیین موضوعات فرعی زیر برای نشست:

*-تعریف جدید از کتابخانه تخصصی بر اساس تغییر در وظایف و عملکرد آنها؛
* ارتقای ساختار تشکیلاتی کتابخانه؛
*-تعیین ملاک و معیار هایی برای انتخاب  مدیران لایق و متخصص؛
* ایجاد تمهیداتی در جهت افزایش  بودجه کتابخانه ها؛
 * تقویت مهارتهای تخصصی  کتابداران با استفاده از برنامه های بازآموزی برای شاغلان و پیشنهاد بازنگری در دروس دوره های تحصیلی دانشجویان؛
* ایجاد شبکه اشتراک منابع برای کتابخانه های تخصصی هم موضوع؛

۹-- پبشنهاد  تشکیل کار گروههای تخصصی به شرح زیر:

 1. کارگروه مدیریت دانش؛
 2. کارگروه استانداردهای کتابخانه های تخصصی
 3. کارگروه تکمیل و روزآمدسازی فهرست کتابخانه های تخصصی به منطور ایجاد شبکه کتابخانه های تخصصی در ایران، نظارت ،پایش و ارزیابی آنها؛

۱۰-- تهیه صورتجلسه و گزارش از  دومین جلسه کمیته کتابخانه های تخصصی  و انتشار آن در لیزنا.

موارد مرتبط

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…